„Райко Алексиев“ – СБХ

Галерия „Райко Алексиев” се помещава на ул. "Раковски" 125 и разполага със 330 кв.м изложбена площ. Построена е по инициатива на Съюза на дружествата на художниците в България и още тогава е била замислена като галерия.