Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство

Сградата на музея е недвижима архитектурна културна ценност с местно значение, част от историческия комплекс "Софийски Арсенал". В процеса на реконструкция всички нейни характеристики са запазени и са отчетени и развити архитектурните й достойнства.

Разположен в Южния парк на София на бул. "Черни връх" № 2, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство се вписва в съвременните тенденции за "зелен дизайн".