Галерия Credo Bonum е открита през 2003 от Цветелина Бориславова. До 2008 съществува под името СИБАНК като единствен пример за симбиоза между банка и културна институция в България. По-късно галерията е преименувана на „Върхове”. Активната смяна на експозиции и разнообразният репертоар от класически и съвременни форми утвърждават автономния й авторитет като предпочитано изложбено пространство в София.